Είσαι φοιτητής ή ερευνητής και έχεις μια καινοτόμα ιδέα για το Περιβάλλον;

Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο νέο διαγωνισμό Mega Green Innovation!

Είσαι φοιτητής ή ερευνητής και έχεις μια καινοτόμα ιδέα για το Περιβάλλον;
Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο νέο διαγωνισμό Mega Green Innovation!

Είσαι φοιτητής, ερευνητής ή απλά έχεις μια καινοτόμα ιδέα για το Περιβάλλον?
Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο νέο διαγωνισμό Mega Green Innovation!

ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.

Η 100% ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ, η οποία βρίσκεται πίσω από αγαπημένες μάρκες εμπιστοσύνης EveryDay, Pom Pon, BabyCare, Babylino, Tipers, Wet Hankies, ΜΕΓΑ, Sani κ.ά. αποτελεί σήμερα τον ηγέτη του κλάδου προϊόντων προσωπικής υγιεινής στην Ελλάδα στη συνολική κατηγορία που δραστηριοποιείται και είναι μια από τις μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες προϊόντων προσωπικής υγιεινής στην Ευρώπη.
Με όχημά της την ελληνική καινοτομία και την τεχνολογία αιχμής, σημειώνει στη διάρκεια των χρόνων μια εξαιρετική πορεία, ενώ κατατάσσεται στους 10 μεγαλύτερους προμηθευτές του εγχώριου λιανεμπορίου* αξιοποιώντας σύγχρονες παραγωγικές μεθόδους, ενώ είναι η μοναδική εταιρεία – παραγωγός ενός ολοκληρωμένου portfolio επώνυμων προϊόντων προσωπικής υγιεινής που διατηρεί την παραγωγή της στην Ελλάδα.
*Πηγή : Nielsen. ScanTrack Service Top Suppliers Review YTD ending 27 December 2020, TOTAL GREECE & ISLANDS & DISCOUNTERS

eveo_emp_logo

EBEO ΕΜΠ

Το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) είναι μια ακαδημαϊκή μονάδα στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, η οποία παρέχει οικονομικές και διοικητικές γνώσεις υψηλού επιπέδου. Ειδικότερα, η έρευνα στο ΕΒΕΟ έχει αναπτυχθεί στους ακόλουθους τομείς: (α) Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Βιομηχανίας, της Καινοτομίας και της Τεχνολογίας, (β) Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Οικονομία και Πολιτική, (γ) Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και (δ) Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων. Σε όλους τους παραπάνω τομείς το ΕΒΕΟ διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στο πλαίσιο προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνητικούς φορείς και πηγές του ιδιωτικού τομέα.

Τέλος, το ΕΒΕΟ συνδέεται με τη Θερμοκοιτίδα «ΕΠΙ.νοώ – ΕΜΠ» του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ. Βασικός σκοπός του κόμβου είναι η υποστήριξη των ερευνητών/φοιτητών στην κατοχύρωση και εμπορική αξιοποίηση – εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων, τα οποία μπορούν να παρουσιάσουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον, όπως επίσης την υποστήριξη μεμονωμένων φυσικών προσώπων ή ομάδων, ερευνητών, νέων ή υπό σύσταση επιχειρήσεων.