Συχνές ερωτήσεις

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε φοιτητές και νέους απόφοιτους της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, ομάδες φοιτητών και νέους μηχανικούς, νέους ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες που έχουν καταλήξει σε δυνητικά εμπορικά αξιοποιήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα, ομάδες ερευνητών που έχουν δημιουργικές ιδέες και επιθυμούν να τις μετατρέψουν σε βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής ή προϊόντα και μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.

ΝΑΙ! Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν!

Με την επιλογή ‘’Δήλωση Συμμετοχής’’ μεταφέρεστε στη φόρμα για τη δήλωση του Διαγωνισμού. Σε αυτό το σημείο θα βρείτε όλα τα έγγραφα τα οποία θα πρέπει να καταθέσετε για τη συμμετοχή σας.

Όχι. Ατομικές συμμετοχές επιτρέπονται αν και προτείνουμε να υπάρχει ομάδα.

Εσείς είστε ο αποκλειστικός δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων για κάθε τί που θα υποβάλετε στον διαγωνισμό. Επιπλέον στο ΑΡΘΡΟ 13 των όρων συμμετοχής του διαγωνισμού, αναγράφονται τα αναλυτικά δικαιώματα για τους συμμετέχοντες.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

 • Πρωτοτυπία (25%)

  • Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση εντάσσει καινοτομίες για την επίλυση ενός προβλήματος.

  • Ο βαθμός δυσκολίας στην αντιγραφή της επιχειρηματικής ιδέας.

 • Ωριμότητα (10%)

  • Το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται η πρόταση.

 • Γενικότερη προοπτική επιχειρηματικής ιδέας (20%)

  • Ο βαθμός της εξελικτικής τάσης που παρουσιάζει η πρόταση.

  • Ο βαθμός δυνατότητας εφαρμογής στην αγορά και αξιοποίησης από πελάτες στην πράξη.

  • Ο βαθμός της εξελικτικής τάσης που παρουσιάζει η αγορά στην οποία απευθύνεται η πρόταση.

  • Ο βαθμός κατά τον οποίο η ιδέα προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες που υπερτερούν σε σχέση με τους ανταγωνιστές, είτε σε ποιότητα είτε σε κόστος.

 • Δυνατότητα υλοποίησης (20%)

  • Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση μπορεί να εφαρμοστεί πρακτικά και να προσφέρει προστιθέμενη αξία και εκτίμηση του κόστους εφαρμογής της ιδέας.

  • Ικανότητα, βαθμός εξειδίκευσης και συμπληρωματικότητα των μελών της ομάδας σε συνάρτηση με την πρόταση.

 • Συνάφεια (20%)

  • Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση ταιριάζει με τις θεματικές του Διαγωνισμού και έχει περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

  • Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση συμβαδίζει με τη μείωση περιβαλλοντικού αντικτύπου.

 • Προφορική Παρουσίαση (5%)