Είσαι φοιτητής ή ερευνητής και έχεις μια καινοτόμα ιδέα για το Περιβάλλον;

Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο νέο διαγωνισμό Mega Green Innovation!

Είσαι φοιτητής ή ερευνητής και έχεις μια καινοτόμα ιδέα για το Περιβάλλον;
Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο νέο διαγωνισμό Mega Green Innovation!

Είσαι φοιτητής, ερευνητής ή απλά έχεις μια καινοτόμα ιδέα για το Περιβάλλον?
Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο νέο διαγωνισμό Mega Green Innovation!

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Άγγελος Τσακανίκας

Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Διευθυντής Τομέα Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων, Διευθυντής Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας

Άγγελος Τσακανίκας

Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Διευθυντής Τομέα Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων, Διευθυντής Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας

Άγγελος Τσακανίκας

Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Διευθυντής Τομέα Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων, Διευθυντής Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γιάννης Καλογήρου

Ομότιμος Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ, Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Θερμοκοιτίδας ΕΠΙ.νοώ του ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ

Κωνσταντίνος Μαγουλάς

Καθηγητής ΕΜΠ, Πρώην Κοσμήτορας Σχολής Χημικών Μηχανικών, Διευθυντής Εργαστηρίου Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ

Διονύσης Ασημακόπουλος

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Συντονιστής της Μονάδας Διαχείρισης Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων του ΕΜΠ

Κωνσταντίνος Αραβώσης

Καθηγητής ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας, Γενικός Γραμματέας Δασών του ΥΠΕΝ, Συντονιστής Ερευνητικής Μονάδας Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Γιάννης Καλογήρου

Ομότιμος Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ, Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Θερμοκοιτίδας ΕΠΙ.νοώ του ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ

Κωνσταντίνος Μαγουλάς

Καθηγητής ΕΜΠ, Πρώην Κοσμήτορας Σχολής Χημικών Μηχανικών, Διευθυντής Εργαστηρίου Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ

Διονύσης Ασημακόπουλος

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Συντονιστής της Μονάδας Διαχείρισης Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων του ΕΜΠ

Κωνσταντίνος Αραβώσης

Καθηγητής ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας, Γενικός Γραμματέας Δασών του ΥΠΕΝ, Συντονιστής Ερευνητικής Μονάδας Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Σίμος Μαλαμής

Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Χρυσόστομος (Χάρης) Δούκας

Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων

Ευάγγελος Σιώκας

Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ, Project Manager της Θερμοκοιτίδας ΕΠΙ.νοώ του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ και του προγράμματος Invent ICT

Χρήστος Νικολούδης

Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ, Επικεφαλής Έρευνας Μονάδας Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Σίμος Μαλαμής

Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Χρυσόστομος (Χάρης) Δούκας

Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων

Ευάγγελος Σιώκας

Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ, Project Manager της Θερμοκοιτίδας ΕΠΙ.νοώ του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ και του προγράμματος Invent ICT

Χρήστος Νικολούδης

Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ, Επικεφαλής Έρευνας Μονάδας Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Ιωάννα Καστέλλη

Μέλος ΕΔΙΠ ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων, Συντονίστρια Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ

Αιμιλία Πρωτόγερου

Μέλος ΕΔΙΠ ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Ιωάννα Καστέλλη

Μέλος ΕΔΙΠ ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων, Συντονίστρια Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ

Αιμιλία Πρωτόγερου

Μέλος ΕΔΙΠ ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων