Είσαι φοιτητής ή ερευνητής και έχεις μια καινοτόμα ιδέα για το Περιβάλλον;

Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο νέο διαγωνισμό Mega Green Innovation!

Είσαι φοιτητής ή ερευνητής και έχεις μια καινοτόμα ιδέα για το Περιβάλλον;

Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο νέο διαγωνισμό Mega Green Innovation!

Ελληνική Καινοτομία για ένα βιώσιμο αύριο

Η ΜΕΓΑ, σε συνεργασία με το ΕΒΕΟ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείο προσκαλούν τους φοιτητές της χώρας μας σε ένα ταξίδι πράσινης καινοτομίας, μέσα από έναν συναρπαστικό διαγωνισμό.

Πιστή στο όραμα και τις αξίες της για τη δημιουργία θετικού αντίκτυπου στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, η 100% ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ πρωτοπορεί για ακόμη μία φορά, ενώνοντας τις δυνάμεις της με την Ελληνική Ακαδημαϊκή κοινότητα, θέτοντας την Ελληνική Καινοτομία στην υπηρεσία της Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέσω του νέου Διαγωνισμού Πράσινης Καινοτομίας «Mega Green Innovation».

Με αυξημένο αίσθημα ευθύνης, η ΜΕΓΑ, η ηγέτιδα εταιρεία στην κατηγορία προσωπικής υγιεινής στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες προϊόντων προσωπικής υγιεινής στην Ευρώπη, με σπουδαίες καινοτομίες σε αυτόν τον τομέα, αναγνωρίζει τον ρόλο της στη διατήρηση και προστασία των φυσικών πόρων, έχοντας ταυτόχρονα δεσμευτεί για τη κλιμάκωση των προσπαθειών της προς την δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές. Θέτει στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της την εξοικονόμηση ενέργειας, την υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων και την ενσωμάτωση αρχών βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας στις αποφάσεις και στις διαδικασίες της.

Σε αυτή τη κατεύθυνση, η ΜΕΓΑ αναλαμβάνει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο για την ανάδειξη ιδεών και λύσεων που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Εγκαινιάζει τον Διαγωνισμό Καινοτομίας Mega Green Innovation, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΒΕΟ/ΕΜΠ) με μακροπρόθεσμο στόχο τη συνεχή υποστήριξη και ανάδειξη του πολύτιμου έργου των φοιτητών και των νέων επιστημόνων των ελληνικών Πανεπιστημίων, ως προς τις πράσινες καινοτομίες που μακροπρόθεσμα θα συμβάλλουν στις παγκόσμιες προσπάθειες για ένα βιώσιμο αύριο.

Στόχος του Διαγωνισμού αποτελεί η ανάδειξη πρωτότυπων ιδεών, οι οποίες θα συμβάλλουν:

  • στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας αξίας,

  • στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών,

  • στην εξάπλωση της χρήσης νέων τεχνολογιών,

  • στην υιοθέτηση καλών πρακτικών και προτύπων, που απορρέουν από τις νέες τεχνολογίες,

  • στην κυκλική οικονομία και στις σύγχρονες τάσεις εταιρικής λειτουργίας με γνώμονα το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ο διαγωνισμός καλύπτει τις ακόλουθες θεματικές: (α) Ενέργεια και Κλιματική Κρίση, (β) Διαχείριση Αποβλήτων και Κυκλική Οικονομία, (γ) Νέα βιώσιμα υλικά και (δ) Ελληνική Κοινωνία και Περιβάλλον. Απευθύνεται σε φοιτητές και νέους επιστήμονες ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, νέους ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, ομάδες ερευνητών που ήδη έχουν μία καινοτόμα ιδέα και επιθυμούν να την αναπτύξουν περαιτέρω.

H Διευθύντρια Sales and Marketing της ΜΕΓΑ, κα Λήδα Βιτουλαδίτου, δήλωσε σχετικά : «Για εμάς στη ΜΕΓΑ, η δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Για αυτό το λόγο, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τα ελληνικά πανεπιστήμια και στηρίζουμε τη δημιουργικότητα των φοιτητών και ερευνητών της χώρας μας. Αξιοποιώντας την εφευρετικότητα των μελών της εγχώριας ακαδημαϊκής κοινότητας, ευελπιστούμε να θέσουμε την ελληνική καινοτομία στην υπηρεσία της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Με αυτό τον τρόπο στοχεύουμε αφενός σε καινοτόμες λύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, αφετέρου στην ανάδειξη της Ελλάδας ως πρωτοπόρου στα ζητήματα που αφορούν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ και Διευθυντής του ΕΒΕΟ, κ. Α. Τσακανίκας, σημείωσε ότι η σύνδεση των πανεπιστημίων μας με το παραγωγικό ιστό της χώρας, μπορεί να διαμορφώσει τους όρους για μια παραγωγική ανασυγκρότηση και εθνική ανταγωνιστικότητα που θα βασίζεται, όχι σε φθηνή εργασία, αλλά στην υψηλή προστιθέμενη αξία της εγχώριας παραγωγής και σε καινοτόμα προϊόντα / υπηρεσίες που οδηγούν στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης. Η σημαντική ερευνητική δραστηριότητα των εγχώριων ιδρυμάτων αντανακλάται σε υψηλής ποιότητας επιδόσεις διεθνούς εμβέλειας σε σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και στην ευρύτητα και την έκταση των συνεργασιών με επιχειρήσεις και πανεπιστήμια από όλον τον κόσμο. Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας αυτής προσπαθούν να απαντήσουν στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, τη βιωσιμότητα των εφαρμοζόμενων παραγωγικών διεργασιών και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο διαγωνισμός αυτός φιλοδοξούμε να αναδείξει ιδέες και πρωτοβουλίες που συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση όψεων αυτών των προκλήσεων και μπορούν να δημιουργήσουν αξία στο εγχώριο παραγωγικό σύστημα.

Περισσοτερα αρθρα