Είσαι φοιτητής ή ερευνητής και έχεις μια καινοτόμα ιδέα για το Περιβάλλον;

Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο νέο διαγωνισμό Mega Green Innovation!

Είσαι φοιτητής ή ερευνητής και έχεις μια καινοτόμα ιδέα για το Περιβάλλον;

Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο νέο διαγωνισμό Mega Green Innovation!

Είσαι φοιτητής, ερευνητής ή απλά έχεις μια καινοτόμα ιδέα για το Περιβάλλον?
Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο νέο διαγωνισμό Mega Green Innovation!

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ MEGA GREEN INNOVATION

Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 15/3/2022 έως και την 8/7/2022.

Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 15/3/2022 έως και την 8/9/2022.

ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ MEGA GREEN INNOVATION

Οι φάσεις υλοποίησης του Διαγωνισμού περιλαμβάνουν την περίοδο της συγκέντρωσης των προτάσεων και την αξιολόγησή τους. Έπειτα, θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία ανάδειξης των νικητών και η τελετή βράβευσής τους. Η διάχυση των αποτελεσμάτων και η υποστήριξη των καινοτόμων ιδεών, αποτελούν το τελικό στάδιο του Διαγωνισμού.

mega_green_innovation

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - 1η Αξιολόγηση

Στην πρώτη φάση, θα συγκεντρωθούν προτάσεις από τα ενδιαφερόμενα σχήματα που επιθυμούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι μέχρι 10/06/2022.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η 1η Αξιολόγηση των προτάσεων. Οι προτάσεις θα βαθμολογηθούν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

photo1

Κεντρική Φάση Διαγωνισμού

Στην Κεντρική Φάση του Διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί 2η Αξιολόγηση προτάσεων, κατά την οποία οι ομάδες θα κληθούν να παρουσιάσουν την πρότασή τους. Από τη συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης θα προκύψουν οι νικήτριες ομάδες. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση, κατά την οποία θα παρουσιαστούν οι διακριθείσες ιδέες και θα γίνει η τελετή βράβευσης. Με την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, θα δρομολογηθούν μια σειρά από δράσεις διάδοσης και δημοσιότητας με στόχο την ανάδειξη του Διαγωνισμού καινοτομίας, αλλά και την επικοινωνιακή υποστήριξη των αποτελεσμάτων του.

mega_green_innovation