Είσαι φοιτητής ή ερευνητής και έχεις μια καινοτόμα ιδέα για το Περιβάλλον;

Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο νέο διαγωνισμό Mega Green Innovation!

Είσαι φοιτητής ή ερευνητής και  έχεις μια καινοτόμα ιδέα για το Περιβάλλον;
Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο νέο διαγωνισμό Mega Green Innovation!

Είσαι φοιτητής, ερευνητής ή απλά έχεις μια καινοτόμα ιδέα για το Περιβάλλον?
Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο νέο διαγωνισμό Mega Green Innovation!

ΜΕΓΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Όραμά μας είναι να δημιουργούμε θετικό αντίκτυπο στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε και να προάγουμε, μέσα από κάθε μας δραστηριότητα, ένα βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι θέμα όλων μας.
Ως ελληνική βιομηχανία, αλλά και ως μία από τις μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες προϊόντων προσωπικής υγιεινής στην Ευρώπη, αναγνωρίζουμε και τον δικό μας ρόλο στη διατήρηση και προστασία των φυσικών πόρων. Γιατί η προσωπική φροντίδα και υγεία συνδέονται άρρηκτα και με την υγεία του πλανήτη.


Έτσι δημιουργήσαμε το πρόγραμμα στόχων Βιωσιμότητας Act Green.

Βασικό κλειδί προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί ο διαρκής επανασχεδιασμός των διαδικασιών μας, με υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και παράλληλη προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης και της προϊοντικής διαφάνειας. Βασισμένοι σε αυτή την λογική αναπτύξαμε το στρατηγικό πλάνο Βιωσιμότητας 2050 της ΜΕΓΑ το οποίο έχουμε ονομάσει Act Green: Redesign – Reduce – Recycle.
Συγκεκριμένα, με το Act Green στοχεύουμε στην δημιουργία θετικού περιβαλλοντικού αντικτύπου μέσω του ουσιαστικού επανασχεδιασμού των προϊόντων μας (REDESIGN), υιοθετώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, πετυχαίνοντας σημαντικά επίπεδα επαναχρησιμοποίησης  υλικών (RECYCLE) και εξοικονόμησης πόρων (REDUCE)

Περιβάλλον “Ε”

Αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι η δέσμευσή μας να βελτιώνουμε διαχρονικά την περιβαλλοντική μας επίδοση, παράγοντας προϊόντα άριστης ποιότητας με μοναδική φιλικότητα προς το δέρμα, αλλά και σεβασμό προς το περιβάλλον.

Επίσης, σχεδιάζουμε, επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες και εργαζόμαστε συστηματικά, για να κάνουμε τη λειτουργία του εργοστασίου μας πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Οι στόχοι μας επικεντρώνονται κυρίως στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη μείωση του πλαστικού, στη μεγιστοποίηση της χρήσης πρώτων υλών φυτικής προέλευσης, στην υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων, στη χρήση 100% ανακυκλώσιμων συσκευασιών, καθώς και στην ενσωμάτωση αρχών βιώσιμης ανάπτυξης στις αποφάσεις και στις διαδικασίες μας.

Υιοθετώντας τις Αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, η ΜΕΓΑ δύναται να επιτύχει τη μείωση της ποσότητας αποβλήτων, την αύξηση της ανακύκλωσης, την επαναχρησιμοποίηση πλαστικού και χαρτιού στις συσκευασίες της, τη χρήση 100% ΑΠΕ, την προώθηση της κυκλικότητας στις παραγωγικές διαδικασίες.

Η εταιρεία μας διαθέτει 20ετή εμπειρία και ειδική τεχνογνωσία στην παραγωγή eco –friendly προϊόντων, ενώ αποτελούμε τον βασικό προμηθευτή μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες διάθεσης βιοδιασπώμενων προϊόντων στην κατηγορία προσωπικής υγιεινής με διεθνή παρουσία.

Πρόγραμμα Act Green

Η αδιαπραγμάτευτη πορεία μας προς τη βιωσιμότητα χαρακτηρίζει όλα τα προϊόντα μας και τις διαδικασίες παραγωγής τους.

Με το στρατηγικό πλάνο Βιωσιμότητας 2050 της ΜΕΓΑ, το οποίο έχουμε ονομάσει Act Green: Redesign – Reduce – Recycle, ανεβάζουμε για ακόμα μια φορά τον πήχη ψηλά.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους ομαδοποιημένους στόχους που απαρτίζουν τους τρεις πυλώνες του Act Green.

μεγα

Το πρόγραμμα Act Green, έχει πολύπλευρα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Οι στόχοι που έχουν τεθεί προωθούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κάνοντας πραγματικότητα το όραμα της ΜΕΓΑ για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.

Αρχές Κυκλικής Οικονομίας

Η καινοτομία, η άριστη ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων της ΜΕΓΑ είναι άρρηκτα συνυφασμένες με την προώθηση της υπεύθυνης παραγωγής και κατανάλωσης.

Η ΜΕΓΑ αναγνωρίζει πως η κυκλική οικονομία δύναται να επιτύχει τη μείωση της ποσότητας αποβλήτων, την αύξηση της ανακύκλωσης, την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, την προώθηση της κυκλικότητας στις παραγωγικές διαδικασίες.

Έτσι, η ΜΕΓΑ υιοθετεί τις Αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, ενισχύοντας το “Υπεύθυνο Επιχειρείν” μέσα από τις καθημερινές της δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων (από τις πρώτες ύλες έως την απόρριψή τους).

Η ΜΕΓΑ βελτιώνει συνεχώς τις παραγωγικές της διαδικασίες, ώστε να συνεχίζει να προσφέρει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, στρέφοντας σταθερά το παραγωγικό της μοντέλο προς ένα ανθρακικά ουδέτερο μέλλον.

Στόχοι Βιωσιμότητας

H ΜΕΓΑ εντάσσει στη στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης το Πρόγραμμα Act Green. Ένα πρόγραμμα με αυστηρά καθορισμένη στοχοθεσία που έχει ξεκινήσει ήδη και θα ολοκληρωθεί σε τρεις χρονολογίες – σταθμούς (2023 – 2030 – 2050), υλοποιώντας έμπρακτα τις δεσμεύσεις της εταιρείας για τη δημιουργία θετικού αντίκτυπου στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.

Δεσμεύσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης:

H ΜΕΓΑ αναγνωρίζοντας τη σημασία της «Ατζέντας 2030» και τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, έχει εντάξει στην μακροπρόθεσμη στρατηγική πλήρως εναρμονισμένους στόχους βιωσιμότητας (https://sdgs.un.org/goals)
Η ΜΕΓΑ υποστηρίζει τις 10 αρχές του Σύμφωνου “Global Compact” του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς (https://www.unglobalcompact.org/)
Η ΜΕΓΑ έχει υιοθετήσει τις παγκόσμιες κατευθυντήριες γραμμές συγγραφής απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης «GRI» (https://www.globalreporting.org/standards)
Η ΜΕΓΑ είναι πρεσβευτής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, ο οποίος αποτελεί ένα δομημένο σύστημα αναφοράς ως προς τη διαφάνεια και την αυτοδέσμευση των Οργανισμών στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. (https://greekcode.sustainablegreece2020.com)

Ευθυγράμμιση με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στη ΜΕΓΑ έχουμε υιοθετήσει την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, όπως αυτή εκφράζεται από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 (Sustainable Development Goals). Απόφαση της Διοίκησης είναι να συμβάλλουμε ενεργά στην επίτευξή τους, μέσω της προώθησης της ευημερίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της καλής υγείας των εργαζομένων μας.

Η ΜΕΓΑ Α.Ε. συμβάλλει στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, παρακολουθεί διαρκώς τις σχετικές επιδόσεις της και παρουσιάζει αναλυτικά την πρόοδό της στον ετήσιο απολογισμό βιώσιμης ανάπτυξης.

Υιοθετώντας την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών, η ΜΕΓΑ στηρίζει και δεσμεύεται για ενεργή συμμετοχή στους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης:

Κατανάλωση Ενέργειας

Στη ΜΕΓΑ, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας (ηλεκτρισμού παραγωγής) και καυσίμων (οχημάτων μεταφοράς προσωπικού, πρώτων υλών και εμπορευμάτων), συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη μείωση του ρυθμού αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας και στην αποφυγή των δραματικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Η ΜΕΓΑ, αντιλαμβανόμενη την κρισιμότητα της κλιματικής έκτακτης ανάγκης, διενεργεί μια συστηματική προσπάθεια μείωσης του ανθρακικού της αποτυπώματος επενδύοντας συνεχώς σε νέες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, υποδομές παραγωγής ΑΠΕ και πρακτικές απανθρακοποίησης των δραστηριοτήτων της.

Η ΜΕΓΑ, αντιλαμβανόμενη την κρισιμότητα της κλιματικής έκτακτης ανάγκης, θέτει μετρήσιμους στόχους με στόχο τη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος επενδύοντας συνεχώς σε νέες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, υποδομές παραγωγής ΑΠΕ και πρακτικές απανθρακοποίησης των δραστηριοτήτων της.

Πράσινο Πιστοποιητικό

Η  ΜΕΓΑ διαθέτει τo Πράσινo Πιστοποιητικό, το οποίο βεβαιώνει ότι η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκε στο εργοστάσιο, στις εγκαταστάσεις της και στα γραφεία της προέρχεται από 100% πράσινη ενέργεια. Παράλληλα, θέτει ως στόχο τη μεγιστοποίηση του ποσοστού αυτο-παραγωγής ενέργειας με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έως το 2050.

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Στην ΜΕΓΑ επίκεντρο της στρατηγικής μας και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας αποτελούσε πάντα η άριστη ποιότητα και η μέγιστη δυνατή προϊοντική ασφάλεια. Για να εξασφαλίσουμε το στόχο της μέγιστης δυνατής προϊοντικής ασφάλειας παρακολουθούμε αναλυτικά τα βήματα της εφοδιαστικής μας αλυσίδας.
Παρακάτω φαίνεται μια σχηματική απεικόνιση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.