Είσαι φοιτητής ή ερευνητής και έχεις μια καινοτόμα ιδέα για το Περιβάλλον;

Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο νέο διαγωνισμό Mega Green Innovation!

Είσαι φοιτητής ή ερευνητής και έχεις μια καινοτόμα ιδέα για το Περιβάλλον;

Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο νέο διαγωνισμό Mega Green Innovation!

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
MEGA GREEN INNOVATION

Η ΜΕΓΑ, η 100% ελληνική εταιρεία η οποία διαχρονικά βρίσκεται στο προσκήνιο της Ελληνικής καινοτομίας και του υπεύθυνου επιχειρείν, συνεργάζεται με το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΒΕΟ/ΕΜΠ), διοργανώνοντας το διαγωνισμό πράσινης καινοτομίας MEGA GREEN INNOVATION.

To «Mega Green Innovation» είναι ένας διαγωνισμός αξιοποίησης καινοτόμων ιδεών και λύσεων που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Απευθύνεται σε ερευνητές και φοιτητές που θέλουν να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις που αφορούν το Περιβάλλον, την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Παράλληλα, ο Διαγωνισμός συμβάλλει στην ανάδειξη καινοτομιών και εφαρμογών στον κλάδο των ειδών ατομικής υγιεινής και όχι μόνο.

ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο στόχος του διαγωνισμού «Mega Green Innovation» η  συνεχής υποστήριξη και ανάδειξη του πολύτιμου έργου των φοιτητών και των πανεπιστημίων, ως προς τις πράσινες καινοτομίες που θα συμβάλλουν στην προσπάθεια όλων για ένα βιώσιμο αύριο.

Πιο συγκεκριμένα, στόχο του διαγωνισμού αποτελεί η ανάδειξη και επιβράβευση πρωτότυπων ιδεών που θα συμβάλλουν:

  • στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας αξίας,
  • στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών,
  • στην εξάπλωση της χρήσης νέων τεχνολογιών,
  • στην υιοθέτηση καλών πρακτικών και προτύπων, που απορρέουν από τις νέες τεχνολογίες,
  • την κυκλική οικονομία και από τις σύγχρονες τάσεις εταιρικής λειτουργίας με γνώμονα το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

 

Ο Διαγωνισμός ευελπιστούμε πως θα κινητοποιήσει τη δυναμική και ταλαντούχα κοινότητα των φοιτητών και ερευνητών όλων των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της χώρας και το σύνολο των νέων Ελλήνων επιστημόνων.

ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στην συνεχή υποστήριξη και ανάδειξη του πολύτιμου έργου των νέων επιστημόνων και φοιτητών και των Ελληνικών πανεπιστημίων, στον τομέα της πράσινης καινοτομίας, στοχεύοντας στην προβολή και προαγωγή λύσεων για ένα βιώσιμο μέλλον.

Πιο συγκεκριμένα, στόχο του διαγωνισμού αποτελεί η ανάδειξη και επιβράβευση πρωτότυπων ιδεών που θα συμβάλλουν:

  • στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας αξίας,
  • στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών,
  • στην εξάπλωση της χρήσης νέων τεχνολογιών,
  • στην υιοθέτηση καλών πρακτικών και προτύπων, που απορρέουν από τις νέες τεχνολογίες,
  • στην κυκλική οικονομία και στις σύγχρονες τάσεις εταιρικής λειτουργίας με γνώμονα το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ο Διαγωνισμός ευελπιστούμε πως θα κινητοποιήσει τη δυναμική και ταλαντούχα κοινότητα των φοιτητών και ερευνητών όλων των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της χώρας και το σύνολο των νέων Ελλήνων επιστημόνων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ

Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες του Διαγωνισμού καινοτομίας «Mega Green Innovation» είναι οι εξής:

Φοιτητές και νέοι απόφοιτοι της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, ομάδες φοιτητών και νέοι μηχανικοί

Νέοι ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες που έχουν καταλήξει σε δυνητικά εμπορικά αξιοποιήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα

Ομάδες ερευνητών που έχουν δημιουργικές ιδέες και επιθυμούν να τις μετατρέψουν σε βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής ή προϊόντα

Μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.

mega_green_innovation

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

i.  Πράσινες αλυσίδες αξίας χαμηλών εκπομπών GHGs και βελτιστοποίηση διεργασιών
ii.  Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και συστημάτων αποθήκευσης στην παραγωγική διαδικασία
iii.  Βιώσιμα και έξυπνα δίκτυα διανομής
iv.  Εξοικονόμηση ενέργειας / Ενεργειακή ανάκτηση / Ενεργειακή αυτονομία
v.  Απανθρακοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού
vi.  Καινοτόμες τεχνολογίες πράσινου υδρογόνου
vii. Προτάσεις πράσινης ηλεκτροκίνησης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας
viii. Ενέργεια και έξυπνες πόλεις

i. Εφαρμογές recycling και upcycling παραπροϊόντων παραγωγής και αποβλήτων
ii. Εφαρμογές μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε επίπεδο Κύκλου Ζωής
iii. Εφαρμογές διαχείρισης υγρών & στερεών αποβλήτων
iv. Εφαρμογές επαναχρησιμοποίησης νερού και  μηδενικής ρύπανσης
v. Συστήματα και λύσεις βιομηχανικών συνεργειών κυκλικής οικονομίας
vi. Κυκλική οικονομία και έξυπνες πόλεις

i. Βιώσιμες συσκευασίες προϊόντων
ii. Καινοτόμα νέα προϊόντα, βελτιωμένων περιβαλλοντικών επιδόσεων
iii. Αξιοποίηση νανοϋλικών στην παραγωγή προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον
iv. Δημιουργική επαναχρησιμοποίηση (upcycle) και ενσωμάτωση ανακυκλωμένων υλικών (recycle) στην παραγωγή προϊόντων
v. Καινοτόμα υλικά δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα και νέα προϊόντα

i. Προστασία και διατήρηση βιοποικιλότητας, φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημικών υπηρεσιών
ii. Αειφορική διαχείριση δασών και αντιπυρικής προστασίας
iii. Διαχείριση υδατικών πόρων και διατήρηση ποιότητας εσωτερικών και θαλάσσιων υδάτων
iv. Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα
v. Εφαρμογές ανάδειξης και διατήρηση πολιτισμικής κληρονομίας
vi. Αντιμετώπιση του φαινομένου αποσάθρωσης των εδαφών και της ερημοποίησης
vii. Προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, αντιμετώπιση της εισβολής ξενικών ειδών και περιορισμού της πλαστικής ρύπανσης
viii. Περιορισμός πιέσεων στο ακουστικό περιβάλλον και αντιμετώπιση της ηχορύπανσης
ix. Προσαρμογή στην κλιματική κρίση και διαχείριση κίνδυνου φυσικών καταστροφών

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα έπαθλα του Διαγωνισμού «Mega Green Innovation» είναι:

GGI_AWARDS_GOLD

Πρώτη Θέση

Xρηματικό έπαθλο 5.000 €
GGI_AWARDS_SILVER

Δεύτερη Θέση

Xρηματικό έπαθλο 2.500 €
GGI_AWARDS_BRONZE

Τρίτη Θέση

Xρηματικό έπαθλο 2.500 €

Εκτός από τα τιμητικά χρηματικά βραβεία οι νικητές θα λάβουν δημοσιότητα για  το προϊόν ή την υπηρεσία τους αλλά και αξιολόγηση των προτάσεών τους από ειδικούς της αγοράς.

Εκτός από τα τιμητικά χρηματικά βραβεία οι νικητές θα λάβουν δημοσιότητα για  το προϊόν ή την υπηρεσία τους αλλά και αξιολόγηση των προτάσεών τους από ειδικούς της αγοράς.